MVSD-328 姫川ゆうな(中文字幕)作品番号2018年02月09日

MVSD-328 姫川ゆうな(中文字幕)作品番号2018年02月09日

证候身形素强壮,自受病之后,迟延半载,渐渐羸弱,常觉右胁之下有物阻碍呼吸之气,与人言时恒半句而止,候至气上达再言,若偶忿怒则益甚,脉象近和平,惟稍弱不能条畅。证候病初得时,先入西医院治疗。

此理参观药物人参解后所附医案自明。而《名医别录》及《千金翼方》,皆谓其除脑中痛,盖以其能引气血下行,即可轻减脑中之充血也。

俾每日仍服丸药两次,每次服一钱五分,所送服之汤药方则稍为加减。又频作咳嗽,嗽时吐痰亦恒带血。

 其腹中有时作疼,令人揉之则少瘥,其脉左部沉弦,右部沉涩,一息四至强。诊断此证初伤于酒,继伤于药,脏腑之血几于倾囊而出。

由斯脏腑之气化有升无降,而自心注脑之血为上升之气化所迫,遂至充塞于脑中血管而作疼作晕也。而此等温病亦未必入少阴也。

三七善化瘀血,与生地黄并用,血止后自无他虞;且此证肋下作疼,原有瘀血,则三七尤在所必需也。答曰∶麻黄用至三钱虽能发汗,然有石膏、滑石、芍药以监制之,则其发汗之力顿减,况肌肤肿甚者,汗尤不易透出也。

Leave a Reply